Zimeng Ren

Bachelor degree candidate

教育经历:

  • 大连海事大学(本科)2021级轮机工程专业

荣誉奖项:

  • 2021-2022国家奖学金
  • 2021-2022情商奖学金
  • 2021-2022大连海事大学优秀学生干部
  • 2021-2022第三届水下智能装备创新设计大赛省二等奖(队长)